Autenta DMT Agencja — dizajn marketing technologia

Związek Pokera Sportowego

Październik 24, 2015 3:33 pm

Związek Pokera Sportowego (ZPS) jest jedynym prawnym reprezentantem dyscypliny pokera sportowego (pokera porównawczego, ang. Duplicate Poker) w Polsce. Do głównych zadań ZPS należy: popularyzacja pokera sportowego jako umysłowej dyscypliny sportu, szerzenie wiedzy o grze oraz kultury obyczajów z tym związanych, promowanie idei współzawodnictwa oraz wyłanianie reprezentacji Polski do meczów i spotkań międzynarodowych.

Dla Związku zaprojektowaliśmy, złożyliśmy oraz wydrukowaliśmy kwartalnik “Poker Sportowy”