Autenta DMT Agencja — dizajn marketing technologia

Dostępność zasobów internetowych

Skupienie się na doświadczeniach użytkowników oraz na wrażeniach estetycznych serwisu jest niewystarczające, ponieważ często nie bierze się pod uwagę wszystkie grupy odwiedzających.

Zadbaj o dostępność (ang. accessibility) i zapewnij dostęp do zasobów internetowych swojego serwisu możliwie jak największej liczbie użytkowników, bez względu na ich niepełnosprawność, status majątkowy, wiek, sprzęt czy oprogramowanie.

Przekonaj się, że czasami niewielka zmiana w architekturze zasobów internetowych może mieć ogromny wpływ na to, jak korzystają z nich nasi klienci.