Autenta DMT Agencja — dizajn marketing technologia

Dołączamy do grupy ds. dostępności zasobów internetowych

Marzec 22, 2015 10:30 pm

Dołączyliśmy do spotkań specjalistów ds. dostępności zasobów internetowych Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych – inicjatywy, której celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych twórców i redaktorów stron internetowych w kontekście dostępności.

Przedmiotem prac grupy jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie przygotowania treści internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania oraz przygotowywanie rekomendacji dla Rady Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dołączenie do Grupy oznacza dla nas współudział w projektach takich jak Mapa dostępności – zbiorem praktycznych rekomendacji dotyczących stosowania i wdrażania dostępnych rozwiązań w zakresie informacji i usług cyfrowych w szczególności przez instytucje publiczne. Naszym klientom daje to gwarancję wykorzystania najlepszych praktyk w zakresie dostępności zasobów internetowych

III spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych odbyło się 19 marca 2015 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie. Członkami Grupy są przedstawiciele administracji, organizacji pozarządowych i biznesu.