Glowny-Partner-Marketingowy-Kielecki-Dni-Biznesu-Autenta

Kieleckie Dni Biznesu – Autenta Głównym Partnerem Marketingowym

Aktualności

15-16 marca 2016 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego odbyła się pierwsza edycja Kieleckich Dni Biznesu. Celem wydarzenia jest przede wszystkim stworzenie pola do współpracy na podłożu przedsiębiorca – wykładowca – student oraz pobudzenie ducha przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, dopiero zaczynających swoją zawodową przygodę.