Autenta Agencja marketingu i komunikacji wizualnej

Zespół

Tomek Klamczyński

onas-tk
_
e
: tk@klamczynski.com
t: +48 666 111 625

Współzałożyciel Autenty, twórca T. Klamczyński Studio, projektant specjalizujący się w komunikacji wizualnej organizacji oraz konsultant ds. marketingu i wykorzystania nowych technologii w rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP, non-profit i wolnych zawodów.

Szymon Kuc

onas-sk
_
e:
sk@autenta.pl
t: +61 452 031 517

Współzałożyciel Autenty, Strateg, wiceprezes zarządu Fundacji Cyfrowi Tubylcy, członek grupy ds. dostępności przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji działającej w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.